Lego paintings, 2001-2002

Lego är på många sätt ett fantastiskt material att arbeta med. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka färg- och formrika världar som man kan bygga upp med hjälp av legobitar.
Lego är vår tids mekano, en symbol för barndomens fantasi och kreativitet.

 

Legocity 2000, 2002, watercolor, size 147 x 296 cm

 

Konstnären Petri Hytönen, som ställer ut på Nordiska Akvarellmuseet under sommaren, har gjort några stora akvareller med motiv hämtade från världar uppbyggda av lego.

 

Hsppening in Legocity 1, 2002, watercolor, size 57 x 76 cm

Färgerna är starka: svart, gult, vitt och grönt som är legobitarnas grundfärger. Det är en myllrande, nästan kaotiskt värld som avbildas. Bilderna verkar vara resultatet av en
spännande och kreativ förhistoria. Frågor uppstår hos betraktaren: Varför ligger motorcykelpolisen mitt i gatan? Vilka är det som spelar basket på planen där borta? Frågor
som förmodligen inte har något entydigt svar, utan som är resultatet av barnets lek, där händelseförlopp har brutits och lämnats vind för våg för kreativa hopp i berättelsen eller
andra lekar.

 

Happening in Legocity 4, 2002, watercolor, size 57 x 76 cm

 

Som kontrast till den myllrande pojkvärlden, som målningarna av legovärldarna ändå framstår som, står Hytönens målningar av flickvärlden, med ett mer återhållsamt scenarium
befolkat av dockor och andra figurer. Motivet är mer drömlikt och inåtvänt och färgerna mer pastellbaserade. Könsuppdelningen i motiven känns väldigt traditionell men representerar förmodligen generellt pojkar och flickors sätt att leka idag.

 

Legocity 2, 2001, watercolor, size 150 x 200 cm

 

Petri Hytönen är en konstnär som hämtar sina motiv från barnkammarens fantasifulla lekar och skapar målningar som bär på spännande berättelser för den som har fantasi nog att väcka liv i dem.

Mathias Jansson

 

Happening in Legocity 3, 2002, watercolour, size 43 x 66 cm

 

 

Legocity, 2001, watercolor, size 150 x 220 cm

 

 

Atlantis, 2001, watercolor, size 140 x 147